Easycratie

Wat is Easycratie?

In het boek Easycratie leiden Martijn Aslander en Erwin Witteveenhun lezers 11 hoofdstukken lang langs een nieuwe benadering van Kennisontwikkeling en innovatie, Dynamiek en slagkracht, Talentontwikkeling, Waardebepaling, Zingeving en Slimmer werken. Ze beschrijven hoe deze onderwerpen in de moderne informatiemaatschappij effectiever en efficiënter aangepakt kunnen worden door het loslaten van de hiërarchische benadering en het omarmen van de nieuwe wetten en mogelijkheden die de informatiemaatschappij brengt. Dat noemen zij easycratie.

Easycratie is het vergaren, bundelen en verwerken van kennis uit vele uiteenlopende bronnen en deze kennis verspreiden binnen netwerken. Kennis delen levert tegenwoordig meer op dan kennis afschermen, zo stellen Martijn en Erwin. Ze tonen dat aan in tal van voorbeelden en door het bespreken van een easycratische bibliotheek met 13 boeken. Die boeken – uiteenlopend van The Strenght of Weak Ties (Mark Grannovetter, 1973) tot Gratis. Nieuwe economie in de digitale tijd (Chris Anderson, 2009) – geven niet alleen nog meer voorbeelden maar laten ook zien dat de easycratische principes al eeuwenlang werken.

Het verschil tussen toen en nu is dat door de komst van de informatiemaatschappij deze principes sterk aan kracht hebben gewonnen. “In organisatiemodellen van de 20e eeuw waren hiërarchie, macht, controle en kennismonopolie de belangrijkste managementtools. Door de komst van de informatiemaatschappij hebben deze tools sterk aan kracht ingeboet” zo stellen Martijn en Erwin in de eerste twee zinnen van hun boek.

Dynamiek en slagkracht van easycratische organisaties veel groter

Door de informatiemaatschappij is de manier waarop wij kennis vergaren bijvoorbeeld revolutionair veranderd. Het primaire medium voor kennisoverdracht is verschoven van gedrukte media naar het anarchistische internet. Daardoor is nieuwe kennis tegenwoordig niet alleen veel sneller beschikbaar, maar ook veel gedetailleerder en ongefilterd dus objectiever. Voor easycratische organisaties kan het innovatietijdpad daardoor zomaar versnellen van veertig jaar naar veertig dagen.

De dynamiek en slagkracht van easycratische organisaties is dus veel groter dan van traditionele hiërarchische organisaties: “De stereotype reactie van de gevestigde orde op veranderingen was: ‘Het valt wel mee, het loopt niet zo’n vaart.’ En daar had men nog gelijk in ook, want een wirwar van traditionele hiërarchische structuren vormde een kluwen waardoor veranderingen (gewenst of ongewenst) sterk vertraagd werden. Bureaucratie en gebrek aan slagkracht; het zijn bijna synoniemen.”

Talent gedijt beter in netwerken

In een easycratische organisatie staat de mogelijkheid om iets te bereiken daarnaast helemaal los van functieniveaus. In de bureaucratie gaat het er vooral om wie iets zegt, in de easycratie draait het vooral om wat je zegt. Via informele netwerken kan jong talent (waarbij jong overigens niet alleen op de kalenderleeftijd betrekking heeft) ideeën verspreiden, en aanvullende kennis vergaren. Baanbrekende vernieuwingen worden daardoor in een easycratische organisatie veel gemakkelijker geïnitieerd dan in een bureaucratische organisatie. Talent gedijt beter in netwerken.

Deels is dat ook een gevolg van nieuwe denkbeelden over waarde, zingeving en maatschappelijke relevantie. De gehele geschiedenis laat zien dat nieuwe denkbeelden vooral door jonge, getalenteerde mensen worden ontwikkeld. Door de komst van de informatiemaatschappij worden de gevolgen van het handelen van organisaties echter steeds zichtbaarder. Ze zullen hun strategie moeten herformuleren in termen van maatschappelijke relevantie. En de jonge, getalenteerde werknemer treft een organisatie aan die veel beter aansluit bij zijn denkbeelden.

Easycratie is een aanrader én gratis te downloaden

In de twee afsluitende hoofdstukken geven Martijn en Erwin een aantal, deels gefingeerde, voorbeelden van easycratische oplossingen voor problemen in de profit en in de non-profit sector.

Kortom, Easycratie is een lezenswaardig boek en een aanrader voor de nieuwe werker. Geheel volgens de easycratische principes is de digitale versie gratis te downloaden op Lifehacking.nl, maar het is ook gewoon verkrijgbaar in de traditionele boekhandel of koop het hier bij Bol.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.