Coaching

Als het je energie kost, doe het dan anders

“Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderings­mogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.” (Wikipedia)

Soms loop je bij die verandering ergens tegen een blokkade aan. Veel coaches helpen je dan om die blokkade te onderzoeken en op te ruimen. Dat kost veel energie. Mijn aanpak is anders. Ik laat de blokkade gewoon intact en loods je er omheen. Door effectiever of efficiënter te werken of door je netwerken te gebruiken.

Dat is de Weg van de Minste Weerstand. Het levert minder stress op en daardoor krijg je energie. Energie om weer verder te gaan.

Een loods naar open zee

LoodsenZoals een loods op een schip kom ik een tijdje bij je aan boord. Ik loods je om de ondieptes heen en zodra je de open zee hebt bereikt, vaar je zelf weer verder. Ik kan je traditioneel coachen, via gesprekken, maar ook op afstand via Skype, telefoon, e-mail of WhatsApp. Op vooraf afgesproken of precies op het moment dat jij er behoefte aan hebt.

Coachingsgesprekken

Coachingsgesprekken voer ik face-2-face op een locatie van jouw keuze of online via Skype of de telefoon. Voor face-2-face gesprekken kom ik dus naar jou toe, of naar de plek die jij kiest. Dat kan bij jou thuis zijn, maar ook in een openbare gelegenheid. Of misschien houd je van de natuur en spreken af onder een statige eikenboom, zoals de oude Grieken dat deden. Het voordeel van een gesprek is de directe interactie. Dat geldt ook voor contact via Skype of de telefoon.

Bij gesprekken bedenken we vooraf samen wat het onderwerp van het gesprek zal zijn. Tijdens het gesprek stel ik je allerlei vragen om je te laten nadenken over dat onderwerp en ik laat je ook oefeningetjes doen waardoor je je bewust wordt van het gevoel dat je erbij hebt. Ik leg alles vast in een coachingsboek, waarin ik ook de analyse van het gesprek beschrijf. Dat krijg je dan enkele dagen na het gesprek toegestuurd. In het coachingsboek staat dan ook een voorbereidingsopdracht voor het volgende gesprek.

E-mail coaching

Uit onderzoek naar ervaringen is gebleken dat e-mail coaching even goed werkt als traditionele coachingsgesprekken. Op afstand heeft daarbij een aantal praktische voordelen. Er is bijvoorbeeld geen reistijd en de interactie wordt direct vastgelegd, zodat je nog eens wat terug kunt lezen.

E-mail coaching is meer gericht op doen dan op bespreken. Bij e-mail coaching werk je zelfstandig aan opdrachten. Die opdrachten zet ik in een coachingsboek waarin jij de uitwerking en resultaten van een opdracht weergeeft. Die uitwerking analyseer ik, waarna ik het coachingsboek weer naar jou toestuur. Ook staat de nieuwe opdracht dan in het coachingsboek.

Via WhatsApp

Voor hulp precies op het moment dat jij het nodig hebt gebruik ik WhatsApp. Vaak is een kort WahtsApp gesprek met de mogelijkheid direct je hart te luchten op het juiste moment genoeg om je snel om een acute blokkade heen te loodsen. Soms is er op dat moment maar heel klein zetje aan het stuurwiel nodig om te voorkomen dat je in ondiep water terecht komt. Daarom kun je, binnen redelijke grenzen, via WhatsApp op elk moment een beroep op me doen. Als je een acute blokkade tegenkomt stuur je me een appje. In een kort WhatsApp gesprek loods ik je er dan real time omheen.

Voorwaarden

  • VoorwaardenJij regelt een locatie, de koffie en wat lekkers. Ik kom naar de plek die jij kiest, of we spreken elkaar online.
  • Een face-2-face of online coachingsgesprek duurt zo lang als jij op dat moment nodig vindt en wordt per uur berekend.
  • Bij e-mail coaching stuur jij me zoveel mails als je wilt. Ik stuur je regelmatig, met een vooraf afgesproken tussenpoos, een mail terug met een analyse van jouw mails en opdrachten en oefeningen voor de komende periode. De prijs wordt berekend per mail die ik je stuur.
  • Een WhatsApp gesprek duurt kort en wordt per gesprek berekend.

Prijzen

  • 3d people - man, person with euro icon.Gesprekken: € 50,= per uur, exclusief reiskosten maar inclusief een coachingsboek en een uitgebreide analyse na elk gesprek.
  • E-mail coaching: € 25,= per mail die ik je stuur, inclusief een coachingsboek en analyses.
  • Via WhatsApp: € 10,= per kort gesprek.

Wil je meer weten over Coaching, boek dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn online agenda.
Het kan een face-to-face afspraak zijn, maar ook een telefoon- of online gesprek.