COACHING: SAMEN JOUW WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND VINDEN

Eén van de manieren om jouw Weg van de Minste Weerstand te vinden is coaching.

“Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderings­mogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.” (Wikipedia).

Soms lukt het je niet om de verandering die je wilt te realiseren. Je loopt ergens tegen een blokkade aan. Veel coaches helpen je dan om die blokkade te onderzoeken en op te ruimen. Dat kost veel energie. Maar je kunt de blokkade ook gewoon in tact laten en een weg er omheen zoeken: de Weg van de Minste Weerstand.

Daarbij maak je gebruik van je comfortzone (links in de figuur) en jouw hart, hoofd en handen (rechts). Dit zijn de aangrijpingspunten voor de coaching waarbij je de weg om een blokkade heen zoekt. Het resultaat van coaching is dat je flowgebied (midden) groter wordt.

Zoals een loods op een schip kom ik een tijdje bij je aan boord. Ik loods je om de ondieptes heen en zodra je de open zee hebt bereikt, vaar je zelf weer verder. Ik kan je traditioneel coachen, via gesprekken, maar ook op afstand via Skype, telefoon, e-mail of WhatsApp. Op vooraf afgesproken of precies op het moment dat jij er behoefte aan hebt.

Een coachingstraject regelen en organiseren we samen, en we organiseren het zó dat het ons allebei wat oplevert.

Bij coaching reizen we samen op de Weg van de Minste Weerstand. Aan die reis willen we ook samen wat overhouden. Wat we eraan overhouden kan verschillend zijn voor jou en mij.

Jij houd er in ieder geval een nieuwe aanpak aan over. Een aanpak die je steeds meer energie oplevert dan het je kost. Misschien houd je er ook wel meer geld aan over, of meer plezier, of meer van iets anders waarvan jij meer wilt hebben.

Coachen vind ik ontzettend leuk. Ik houd er dus sowieso plezier en energie aan over. Maar zo mogelijk wil ik er ook wat geld aan overhouden. De prijs van Dreams Matter coaching is gebaseerd op onderstaande tarieven. Het is echter ook mogelijk om af te rekenen in met een andere vorm van waardering. Zie daarvoor mijn verlanglijstje.

Wanneer de rekening precies komt en of daar dan een bedrag in euro’s op staat of een andere waardering bespreken we voor we aan een coachingstraject beginnen.

Via de Weg van de Minste Weerstand heb ik al een aantal van mijn eigen dromen gerealiseerd en blijf ik dat doen. Want dromen blijven komen en veranderen met de tijd. Als je meer wilt weten over hoe ik mijn dromen nu precies realiseer of als je ondersteuning zoekt bij het werken aan één of meer onderdelen van de Weg van de Minste Weerstand neem dan dan contact op, of maak direct een telefonische of face-2-face afspraak met me in mijn online agenda. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.