Privacy verklaring

Ik respecteer jouw privacy

Bij de activiteiten die ik met Dreams Matter uitvoer respecteer ik jouw privacy. Ik wil graag dat jij informatie, kennis en ervaring ontvangt die bijdragen aan het realiseren van jouw droom. Daarom bescherm ik de privacy van de mensen waar ik contact mee heb naar mijn beste kunnen. Mijn naam is Erwin de Beer en ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierover kun je altijd contact met mij opnemen. Telefonisch, via e-mail of op welke andere manier dan ook.

Mijn contactgegevens zijn:
Erwin de Beer – Dreams Matter
Jorissenweg 2
9751 VT Haren<
Tel.: +31 6 293 345 63
E-mail: erwin@dreamsmatter.nl
Website: https://www.dreamsmatter.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

  • De persoonsgegevens die ik verwerk via https://www.dreamsmatter.nl zijn jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, tenzij jij één of meer van deze gegevens niet aan mij verstrekt hebt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  • Bij coachingstrajecten (personal coaching of startup coaching) verwerk ik naast jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres ook nog andere persoonsgegevens. Mogelijk zijn dit bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Die worden vermeld in de coachingsovereenkomst die wij samen opstellen voordat het coachingstraject  van start gaat.
  • Met mijn website en diensten heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via erwin@dreamsmatter.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Dreams Matter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Je te kunnen begeleiden als personal coach of startup coach.
  • Je te kunnen begeleiden tijdens of na een workshop.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit. Ik maak gebruik van Gmail, DropBox, Evernote en 10to8 voor het opslaan van persoonsgegevens en om die gemakkelijk te kunnen terugvinden. Behalve ikzelf heeft niemand anders legaal toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarbij hanteer ik de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Bewaartermijn contactgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail adres): deze bewaar ik in mijn Gmail adresboek tot jij aangeeft geen prijs meer te stellen op contact.
  • Bewaartermijn persoonsgegevens bij coachingstrajecten (personal coaching, startup coaching): deze bewaar ik gedurende het coachingstraject zoals gespecificeerd in de coachingsovereenkomst en daarna tot jij aangeeft geen behoefte meer te hebben aan een mogelijk vervolgtraject of tot maximaal één jaar na afloop van het laatste coachingstraject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrekt jouw gegevens uitsluitend na expliciete toestemming van jou aan derden en uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij informeer ik jou altijd aan welke partij(en) ik jouw gegevens heb verstrekt en waarom.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Dreams Matter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou ter beschikking heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erwin@dreamsmatter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen een bewijs van jouw identiteit, bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via erwin@dreamsmatter.nl.